Byggfukt och relaterade problem

Byggfukt är ett problem för många husägare. Det är en både farlig och kostsam skada som ofta är svår att upptäcka innan det är för sent.

Byggfukt innebär att det finns fukt i konstruktionerna i ett hus. Detta kan orsakas av olika saker, till exempel:

  • Läckage från rör eller andra vattenkällor
  • Felaktig ventilation
  • Infiltration av yttre luftfuktighet
  • Förångning av fuktig luft inuti huset

Viktigt att åtgärda byggfukt

Om du misstänker att ditt hus lider av byggfukt, bör du omedelbart kontakta en professionell fuktskadereparatör. Detta är en skada som inte bör försökas laga själv, eftersom det finns en risk för att fukten bara kommer tillbaka. En skicklig fuktskadereparatör kommer att kunna avgöra orsaken till fukten och sedan lägga upp en plan för hur man ska åtgärda problemet på ett permanent sätt.

 Det finns flera sätt att åtgärda byggfukt. Ett bra förstahandsval är att installera ett ventilationsobjekt som förhindrar att fuktig luft stannar kvar i huset. Ett andra alternativ är att installera en fuktspärr i ytterväggarna. Detta hindrar fukt från att tränga in i huset. Ett tredje sätt är att måla ytterväggarna med en fuktspärrande måla. Detta hindrar fukt från att tränga in i huset och gör det lättare att hålla rent.

20 Sep 2022

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)